Murder Princess: Determination's End (2007)

Alita, Falis, and their cyborg comrades return to Forland Castle to stop Kaito from abusing the awesome power of Te Oria. In the midst of a bloody battle, the bounty hunter realizes that destroying such a power is not without sacrifice.

Directing:
  • Tomoyuki Kurokawa
Writing:
  • Tatsuhiko Urahata
  • Tomoyuki Kurokawa
themoviedb icon 6.0/10
  • Release Date: 2007-08-29
  • Views: 19
  • Country: JP
  • Language: 日本語
  • Runtime: 24

Kazuki Yao

Dominikov (voice)

Megumi Toyoguchi

Cecilia (voice)

Ami Koshimizu

Falis "Mirano Entolasia" (voice)

Romi Park

Alita Forland (voice)

Daisuke Namikawa

Kaito Forland (voice)

Akimitsu Takase

Pete (voice)

Takkou Ishimori

Jodo Entolasia (voice)

Chiwa Saito

Ana / Yuna (voice)

Namikawa Daisuke

Kaito Forland (voice)
Write one

Sorry, no results found.